Ta strona używa plików cookie!
close

Konkurs dla szkół pn. „Dopalacze – Zabijacze”. Powiedz NIE dopalaczom i stwórz własnego kreatywnego MEMA

Data dodania: 28 września 2017 r.
Miejsce zdarzenia: Bolesławiec

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Dyrekcja Policji w Görlitz ogłasza konkurs dla uczniów w wieku 14-16 lat na stworzenie mema, który ma zwrócić uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

MEM może być przygotowany w dowolnej formie graficznej, pracę należy utrwalić na dowolnym nośniku elektronicznym, oraz przesłać w formie papierowej. 

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody rzeczowe - słuchawki audio, power bank)
Czas realizacji: Wrzesień-grudzień 2017 rok
Zespoły: 3 osobowe, konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 14-16 lat

 

Pracę należy przesyłać za pośrednictwem szkół, wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik) na adres: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20 , 59-700 Bolesławiec), z dopiskiem: Konkurs na MEM profilaktyczny pn. „Dopalacze - Zabijacze”, do 31 grudnia 2017 r., (pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego). Regulamin konkursu stanowi załącznik jak niżej.

 

CELE KONKURSU:

- popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy,

- kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania dopalaczy,

- zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania dopalaczy w szkole,

- promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania dopalaczy,

- kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antydopalaczowej skierowanej  do uczniów w wieku 14-16 lat.  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

st. sierż. Marta Kubiak/KPP w Bolesławcu

Załączniki

Brak załączników

Powiązane wiadomości