Ta strona używa plików cookie!
close

Tydzień Mediacji i Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data dodania: 12 października 2018 r.
Miejsce zdarzenia: Bolesławiec

W dniach 15-19 października 2018 r. organizowany jest TYDZIEŃ MEDIACJI, podczas którego będzie można uzyskać informacje o alternatywnej formie rozwiązywania sporów.

W związki z Międzynarodowym Dniem Mediacji jak co roku organizowany jest  Tydzień Mediacji .W dniach 15-19 października 2018 r. w godz. 9.00 – 15.00 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu będzie udzielał informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.
Celem działań jest promowanie mediacji, jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów.
Lista mediatorów działających na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze umieszczona jest na stronie Sądu Rejonowego w Bolesławcu.
 
Koordynatorem ds. mediacji jest Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - Urszula Wiewióra.
 
Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
 
Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.
 
W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).
 
KPP Bolesławiec
asp.szt . A.Kublik-Rościszewska
 
 

Powiązane wiadomości