Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 27 listopada 2015 r.

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji
w Bolesławcu

ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec
tel: 75 6496 223, fax: 75 6496 336
oficer.prasowy@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

 

 

  Kontrole autokarów przed planowanym wyjazdem prosimy zgłaszać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w formie krótkiego pisma potwierdzającego wyjazd autobusu na e-mail 

oficer.prasowy@boleslawiec.wr.policja.gov.pl, fax - 75 6496336,  lub osobiście do sekretariatu.  

 

 

W sprawach dotyczących uzyskania informacji o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu czy kontroli autobusów dot. prosimy o kontakt  pod numerem 75 6496 223.

 

 

Poniżej wzór wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia drogowego.

 

 

……………………………………

Bolesławiec dnia, ……………………

Imię i nazwisko

………………………………………
Adres

……………………………………
Telefon


 

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym:

Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych;

pojazd marki …………………………………………………………………………………

nr rej. …………………………………… w dniu …………………………………………

…………………………… w miejscowości ………………………………………………

ulicy / drodze …………………………………………………………………………………

Zdarzenie zostało zgłoszone pod numerem: ID/ SWD ……………………………………………………………………………………
Czytelny podpis wnioskującego


Opłatę za wydanie zaświadczenia należy dokonać na niżej podane konto, podstawa prawna (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłatach skarbowych Dz.U. Dz 2066r, Nr 225, poz. 1635: późniejszymi zmianami).


TYTUŁEM: DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO ID- ……………………………

WRD KPP Bolesławiec

Numer konta
Urzędu Miasta Bolesławiec
98 1020 2137 0000 9002 0046 4230


Oryginał dowodu wpłaty ( w wysokości - 17,00 zł) należy okazać do wglądu, kopię proszę dołączyć do pisemnego wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.