Ta strona używa plików cookie!
close

Debata na temat Map Zagrożeń w regionie bolesławieckim

Data dodania: 12 lutego 2016 r.
Miejsce zdarzenia: Bolesławiec

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu w dniu 9 lutego 2016r. w sali konferencyjnej GOKIS w Kruszynie przeprowadziła debatę z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów lokalnych i służb mundurowych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Spotkanie dotyczyło opracowania „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” pozwalającej na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń na terenie poszczególnych regionów w tym granic powiatu bolesławieckiego.

Bezpieczeństwo jest nieodłącznym elementem emocjonalnym każdego człowieka, a zarazem naczelną potrzebą każdego z nas. Dlatego też kluczowym elementem jest tworzenie nowych narzędzi które jasno i czytelnie określą rodzaje, skalę oraz miejsca występowania zagrożeń. Zaznaczyć należy, że szeroko rozumianym bezpieczeństwem obywateli, obok Policji zajmuje się szereg innych służb i instytucji publicznych, ale również sami mieszkańcy mają ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo.

 

W przeprowadzonej debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu bolesławieckiego, jak również przedstawiciele gmin powiatu bolesławieckiego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, lokalnych stowarzyszeń, straży miejskiej, pożarnej, straży ochrony kolei, żandarmerii wojskowej, a także przedstawiciele lasów państwowych oraz przedstawiciele innych instytucji, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Rozpoczynając debatę Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu insp. Henryk Stefanko podkreślił bardzo istotną rolę wspólnych konsultacji społecznych i dyskusji w zakresie opracowania, oraz wykorzystania mapy zagrożeń na danym terenie.

 

Podczas spotkania poruszona również została problematyka dotycząca stanu bezpieczeństwa obejmującego granice administracyjne powiatu bolesławieckiego w rozbiciu na kategorie kryminalne i drogowe, oraz scharakteryzowano zagrożenia występujące na terenie powiatu w roku 2015. Natomiast głównym wątkiem spotkania jaki został zaprezentowany za pośrednictwem pokazu multimedialnego było przedstawienie koncepcji tworzenia „mapy zagrożeń”. W trakcie debaty poinformowano o głównych założeniach projektowania map. Przedstawione zostały również założenia i cele powyższego projektu, które mogą być gromadzone w postaci różnego rodzaju danych wskazujących między innymi miejsce, czas, częstotliwość, oraz rodzaj zagrożenia. Ważnym elementem przedmiotowego projektu jest jego ogólnodostępność dla wszystkich podmiotów oraz mieszkańców danego terenu.

 

W trakcie prowadzonej debaty uczestnicy wskazywali propozycje sposobu przekazywania informacji do tworzenia „ mapy zagrożeń”, gdzie nie będą one ograniczone tylko o wpisy przestępstw kryminalnych ale zawierć będą także elementy które są istotne dla mieszkańców danego terenu, a także są w zainteresowaniu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na danym rejonie. Ponadto prowadzona debata wskazała potrzebę kolejnych spotkań ze społecznością lokalną w każdej z gmin, sołectwach oraz poszczególnych dzielnicach. Podkreślono również element jakim, jest doświadczenie i zastosowanie rozwiązań w różnych instytucjach kryzysowych które mają wpływ na ewolucję mapy zagrożeń.

 

Projekt jakim jest „Mapa zagrożeń” może stać się narzędziem przydatnym dla wielu instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym począwszy od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na Urzędach Gmin skończywszy, jak również dla społeczności lokalnej. Ponadto niezbędne są konsultacje samorządowców z lokalnymi społecznościami, dzięki którym będzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące oczekiwań wobec powyższego projektu.

 

KPP Bolesławiec

mł. asp. Tomasz Kazimierczuk

Galeria

Powiązane wiadomości