Ta strona używa plików cookie!
close

Co zrobić w sytuacji zagrożenia

Data dodania: 28 listopada 2015 r.

Powódź

 

W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu powodzią:

1. Należy zachować spokój i zorientować się, jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę;

2. Dzwoń na NUMER ALARMOWY 112 - niezwłocznie powiadom telefonicznie właściwe służby (Państwową Straż Pożarną) oraz administratora obiektu – jeżeli jest znany;

3. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój - pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. Jeśli to możliwe, zabierz rzeczy osobiste.

 

 

  

Pożar

W przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu pożarem:

1. Należy zachować spokój i zorientować się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę;

2. Dzwoń na NUMER ALARMOWY 112 - niezwłocznie powiadom telefonicznie właściwe służby (Państwową Straż Pożarną) oraz administratora obiektu – jeżeli jest znany;

3. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój - pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. Jeśli to możliwe, zabierz rzeczy osobiste.

 

 

Zdarzenie drogowe

WSKAZÓWKI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZDARZENIU DROGOWYM,
CO POWINNIŚMY ZROBIĆ, JAK SIĘ ZACHOWAĆ

 

Kierujący pojazdem oraz inne osoby uczestniczące w wypadku są  obowiązani:

 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 • jeżeli nie ma zabitego lub rannego, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję,
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Pamiętajmy o powiadomieniu telefonicznym właściwych służb – TELEFON ALARMOWY 112 (Pogotowie Ratunkowe, Policję, Państwową Straż Pożarną).

 

Pamiętajmy ponadto o poinformowaniu innych uczestników o utrudnieniach

w ruchu drogowym poprzez odpowiednie sygnalizowanie postoju poprzez:

 • na autostradzie i drodze ekspresowej w każym przypadku przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne, umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu,
 • w przypadku innych dróg niż autostrady i drogi ekspresowe poza obszarem zabudowanym umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych,
 • w razie, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
 • w przypadku innych dróg niż autostrady i drogi ekspresowe na obszarze zabudowanym umieszczenie trójkąta ostrzegawczego za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m i włączenie świateł awaryjnych; w razie, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne.

Sygnalizowanie wypadku bądź kolizji za pomocą świateł i trójkąta ostrzegawczego powinno obowiązywać przez cały czas postoju pojazdu.

 

Informacje o bombie

W przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:

1. Należy zachować spokój i zorientować się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę;2. Dzwoń na NUMER ALARMOWY 112 - niezwłocznie powiadom telefonicznie właściwe służby (Policję, Państwową Straż Pożarną) oraz administratora obiektu – jeżeli jest znany;

3. Nie wolno dotykać podejrzanych przedmiotów;

4. Do czasu przybycia Policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeństwo;

5. Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona kierowanie akcją - należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;

6. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. Jeśli to możliwe, zabierz rzeczy osobiste.