Ta strona używa plików cookie!
close

Ruch drogowy

Data dodania: 28 listopada 2015 r.

W MAJU 2015 WESZŁY W ŻYCIE WAŻNE ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Od 15 maja 2015 roku zmieniły się zasady przewożenia dzieci m. in.:

  • dziecko poniżej 150 cm wzrostu należy przewozić w odpowiednim do wagi i wzrostu foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym – wyjątek – dziecko o wzroście powyżej 135 cm można przewozić na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, jeżeli ze względu na masę i wzrost dziecka niemożliwe jest zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego
  • dziecko w wieku poniżej 3 lat nie może być przewożone w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące
  • dziecko w wieku co najmniej 3 lat może podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasami bezpieczeństwa, przewożone jako trzecie, w sytuacji, gdy pozostała dwójka dzieci podróżuje w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa

 

Od 18 maja 2015 jeżeli:

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości:

  • grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat;
  • utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, w przypadku gdy kierowca był już skazany za to przestępstwo (recydywa);
  • nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenie większej liczby osób niż jest to dozwolone – grozi utrata prawa jazdy:

  • na okres 3 miesięcy;
  • na okres 6 miesięcy, w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 miesięcy, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiąże się z ponownym egzaminem celem uzyskania prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu – jest to przestępstwo (art. 244 k.k.) – grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami– jest to przestępstwo (art. 180a k.k.) - grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stop agresji drogowej
 

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu drogowego na terenie województwa dolnośląskiego - POWIADOM NAS !!!

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej:

stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

na którą można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego

W celu skutecznego ścigania sprawców naruszeń w ruchu drogowym z materiałem należy przesłać następujące informacje:

        data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
        dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
        dane zgłaszającego: imię I nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilaktyka dla kierowców

 

http://dlakierowcow.policja.pl/dk/profilaktyka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Utrudnienia w ruchu

 

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/porady/ruch_drogowy/utrudnienia_w_ruchu/