Ta strona używa plików cookie!
close

Kadry

Data dodania: 28 listopada 2015 r.

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu

 

59-700 Bolesławiec

ul. Zygmunta Augusta 20

 

tel.: +48 75 6496 258

fax.: +48 75 6496 288

mail: anna.kula@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

        magdalena.konwa@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

 

Inspektor: Anna Kula

Inspektor: Magdalena Konwa

 

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Bolesławcu i realizuje zadania określone Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku ze zm., a w szczególności:

 

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

 

 1. wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji polityki kadrowej Komendanta Powiatowego Policji;
 2. prowadzenie obsługi związanej z przebiegiem służby i pracy policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych Komendy oraz podległych jednostek Policji;
 3. prowadzenie wybranych czynności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie i podległych jednostkach Policji;
 4. współpraca z kierownikami w Komendzie oraz jednostek kierownikami jednostek Policji w zakresie polityki kadrowej;
 5. sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych, w tym wydawanych    w postępowaniu odwoławczym;
 6. opracowywanie  regulaminu Komendy oraz regulaminów podległych jednostek Policji;
 7. prowadzenie zbiorów etatu Komendy oraz podległych jednostek Policji;
 8. przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania decyzji emerytalno – rentowych;
 9. zgłaszanie do ZUS oraz dokonywanie zmian zgłaszanych przez pracowników                                  i funkcjonariuszy Komendy i podległych jednostek Policji;
 10. opracowywanie meldunków i sprawozdań dotyczących ruchów kadrowych;
 11. prowadzenie prac nad doskonaleniem struktur organizacyjnych i etatowych Komendy oraz podległych jednostek Policji;
 12. planowanie i wykonywanie zadań mobilizacyjno - obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w zakresie organizacyjno-etatowym w Komendzie;
 13. sporządzanie zawiadomień o reklamowaniu z urzędu oraz ustaniu przyczyn reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy i podległych jednostek Policji;
 14. organizacja i nadzór nad realizacją lokalnego procesu doskonalenia zawodowego w Komendzie i w podległych jednostkach Policji;
 15. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz podległych jednostek Policji;
 16. planowanie i koordynowanie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów Komendy i podległym jednostkom Policji;
 17. organizowanie i gospodarowanie zbiorami bibliotecznymi.