: 281233
INFORMACJE:KIEROWNICTWO

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BOLESŁAWCUKIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

insp. Henryk StefankoI ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

mł.insp.Artur KrawczykWYDZIAŁ KRYMINALNY


NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Janusz Lipski

Zastępca Naczelnika Wydziału
asp.sztab. Arkadiusz NowakWYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY


NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Dariusz Borski

Zastępca Naczelnika Wydziału
kom. Jarosław BurdzyWYDZIAŁ PREWENCJI


NACZELNIK WYDZIAŁU
st.asp. Krzysztof Policht


Zastępca Naczelnika Wydziału
st.asp.Paweł Klimek


WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO


NACZELNIK WYDZIAŁU
asp.szt. Adam SzewczykZastępca Naczelnika Wydziału
asp.szt. Andrzej CzerwińskiWYDZIAŁ WSPOMAGAJĄCY

Simona Panasewicz

KOMISARIAT POLICJI W KRUSZYNIEKIEROWNICTWO


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

kom.Przemysław RudzikZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

p.o. asp.szt. Tomasz Filistyński
POSTERUNEK POLICJI W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJKIEROWNIK POSTERUNKU
st.asp. Krzysztof CechnerKOMISARIAT POLICJI W NOWOGRODŹCUKIEROWNICTWO


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI

nadkom. Adam FrączekZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI

asp.sztab. Andrzej Pyszka


POSTERUNEK POLICJI W OSIECZNICY


KIEROWNIK POSTERUNKU
asp. szt. Roman Boczek

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu